Termoaktivní podlahová stěrka AERO-THERM floor 30 l

Kód: 92
ZDARMAZDARMA
kbelikl 30Lfloor
9 900 Kč 11 979 Kč včetně DPH
Skladem

Termoaktivní podlahová stěrka AERO-THERM® floor pro aplikaci do podlahového souvrství vytápěných i nevytápěných podlah. Vydatnost 30m2 plochy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Detailní popis produktu

 • AERO-THERM®floor

 

AERO-THERM®floor je termoaktivní stěrka, která funguje na principu odrazu tepla v nízké aplikační vrstvě 1 mm. Snižuje tepelnou jímavost nášlapné vrstvy, v součinnosti s podlahovým vytápěním zajistí jeho vyšší účinnost. Sníží tak energie vynaložené na vytápění objektů. Vytváří kompaktní a pružnou vrstvu. Zlepšuje tepelnou pohodu v objektu.

 

 

 • Příprava podkladu

 

AERO-THERM®floor vyžaduje, aby povrch podkladu byl soudržný, vyzrálý, suchý!,  zbavený mastnoty, prachu, nečistot a plísní. Nelze aplikovat na podklady trvale vlhké z důvodu např. vzlínající vlhkosti, porušené hydroizolace atd. U savých podkladů se z důvodu sjednocení nasákavosti doporučuje povrch před aplikací AERO-THERM®floor napenetrovat.

 

 

 • Zásady aplikace:

 

Pro zajištění správné funkce vrstvy AERO-THERM®floor musí být dobře rozmíchaná stěrka aplikována v jednolité tloušťce. A to včetně detailů  v rozích apod. POZOR !  Nesmí dojít k vynechání materiálu a k zeslabení vrstvy!  Vhodné jsou přesahy z podlahy na zdivo (ideální šíře přesahu je 1,5 násobek tloušťky zdiva) pro oddálení tepelného mostu; omezí se tak riziko případného vzniku plísní.

 

 

 • Varianty aplikace - obecně

 

Před použitím kterékoliv z níže uvedených variant aplikace je nutné nejdříve AERO-THERM®floor důkladně promíchat elektrickým míchadlem v  originálním obalu!!

 

 1. Potahování zubovým hladítkem

Pro tento způsob aplikace není nutné materiál ředit. V případě, že je nutné materiál přiředit, použije se k ředění čistá voda. Vodu přidávat postupně ve velmi malých dávkách ( max. 0,5dl na 5 litru materiálu) a vždy důkladně promíchat!!

Pro natahování velkých rovných ploch lze použít nerezové hladítko se zubem 6 mm. Aplikuje se zubatou stranou hladítka a poté rovnoměrně uhladí rovnou stranou tak, aby nedošlo k velkým výstupkům nebo otřepům – materiál je velmi obtížné zbrousit. Doporučení -  při aplikaci věnovat větší pozornost koutům, hranám a dalším detailům; nezbytné přesahy na vedlejší plochy roztáhnout do ztracena.

Drobné nedostatky u materiálu AERO-THERM®floor, jako jsou různé výčnělky, otřepy nebo propadliny, lze po dokonalém zpolymerování ( viz.bod. 5 – Doba schnutí) opravit přebroušením smirkovým plátnem o hrubosti 150 – 240 nebo „propadlé“ místo navlhčit pomocí postřikovače a AERO-THERM®floor pomocí špachtle doplnit, nechat zaschnout a případně přebrousit.

 

 1. Stříkání

Při aplikaci stříkáním je nutné AERO-THERM®floor naředit tak, aby z metly, která se použije na rozmíchání  materiálu, A-T floor stékal rovnoměrně. Stékání nesmí být trhané. Pro ředění se použije čistá voda. Vodu přidávat postupně ve velmi malých dávkách ( max. 0,5dl na 5 litru materiálu) a vždy důkladně promíchat!!

Aplikační vrstvu 1 mm lze provést stříkáním v jednom kroku ze vzdálenosti cca 25-30 cm od podkladu.

Při stečení materiálu jej nechat zaschnout ( viz.bod. 5 – Doba schnutí) a poté pomocí smirkového plátna o hrubosti 150 – 240 zarovnat.

Pro stříkání lze použít nízkotlaké stříkací zařízení ( např. FineCoat 9900; tryska č.5;pracovní tlak 1,8 barr ) nebo vysokotlaké stříkací zařízení ( např. M-tec M100 )

 

 

 1. Lití

AERO-THERM®floor lze naředit na takovou konzistenci, aby byla možná aplikace litím. Po nalití na podklad – podlahu - AERO-THERM®floor rovnoměrně roztáhnout pomocí ježkového válečku s výškou bodliny 5-6 mm a následně nechat „roztéci“. U této aplikace je nutné předpokládat delší dobu schnutí ( viz.bod. 5 – Doba schnutí). Doporučení - při aplikaci věnovat větší pozornost koutům, hranám a dalším detailům. Materiál nemá samonivelační schopnost!

 

 

 • Doba schnutí – polymerace při tloušťce vrstvy 1mm

 

Doba schnutí – polymerace je závislá na podkladu, na který je AERO-THERM®floor aplikován, teplotě podkladu při aplikaci, teplotě vzduchu interiéru po aplikaci a relativní vlhkosti vzduchu.

 

Potahování – při teplotě vzduchu   5 - 150C       22 – 36 hodin

                                      při teplotě vzduchu 15 - 210C   18 – 24 hodin

                                   při teplotě vzduchu  220C a více  12 – 18 hodin

 

            Stříkání        – při teplotě vzduchu   5 - 150C      22 – 38 hodin

                                      při teplotě vzduchu 15 - 210C   20 – 26 hodin

                                   při teplotě vzduchu  220C a více  12 – 18 hodin

 

 

Lití                 – při teplotě vzduchu   5 - 150C      24 – 40 hodin

                                      při teplotě vzduchu 15 - 210C   20 – 30 hodin

                                   při teplotě vzduchu  220C a více  18 – 24 hodin

 

Hodnoty uvedené výše se vztahují k napenetrovanému savému podkladu ( beton), jeho teplotě 15 - 200C a relativní vlhkosti 55%.

Pro nesavé podklady je potřebné navýšit čas schnutí cca o 10%.

 

Upozornění: Materiál AERO-THERM®floor zasychá – polymeruje od povrchu k podkladu!!

Před aplikací povrchové úpravy je nutné věnovat velkou pozornost zůstatkové vlhkosti vrstvy  AERO-THERM®floor, která nesmí překročit 2-3%, jinak hrozí, že u povrchové úpravy (zejména při lepení povrchové vrstvy) nedojde k jejímu správnému přilnutí k vrstvě AERO-THERM®floor a může dojít následně k jejímu poškození!!!                

 

 

 • Povrchové úpravy

 

 1. Nátěry: k povrchové úpravě AERO-THERM®floor nátěrem lze použít běžné syntetické, nitrocelulózové nebo epoxydové výrobky.

V rámci obezřetnosti se doporučuje nejdříve v rohu místnosti na malou plochu o velikosti 2 x 2 cm nanést uvažovaný výrobek. Během zasychání pozorovat, zda nedochází k poškození vrstvy AERO-THERM®floor

 

 1. Obklady a dlažba: pro lepení dlažby a obkladů lze použít běžně dostupná flexibilní lepidla pro lepení obkladů a dlažeb bez omezení. Technologie pro pokládku obkladu a dlažby dle pokynů výrobce pro tyto výrobky. Spárování obkladu a dlažby nejdříve až po 24 hodinách!!

 

 1. Koberec, lino a plovoucí nebo dřevěná podlaha: koberec a lino lze pokládat přímo na vyzrálý AERO-THERM®floor a to dle technologického postupu stanoveného výrobcem pro tuto krytinu bez omezení. Pod plovoucí podlahu je doporučena kročejová izolace. Instalace plovoucí nebo dřevěné podlahy dle pokynů výrobce příslušné podlahy.

 

 1. Podlahové vytápění: AERO-THERM®floor je díky svým vlastnostem velmi vhodné aplikovat na podklad pod elektrické podlahové vytápění (folie, kabely) případně teplovodní podlahové vytápění ( avšak pouze, není-li podkladem pod teplovodním vedením polystyren).

 

 

 • Doporučená lepidla:

 

Rozhodující je správná volba lepidla k lepené vrstvě.

Zbytková vlhkost podkladu před aplikací penetrace a následně termoaktivní    stěrky AERO-THERM®floor nesmí být vyšší než 3%. Maximální zbytková vlhkost AERO-THERM®floor před lepením pochozí vrstvy nesmí překročit 2-3%, popř. musí vyhovovat technickým požadavkům výrobce lepidla.

Příklady použití lepidel: Murexin LF300, Thomsit K 188 E, Murexin D321 lepí PVC a CV krytiny na savé podklady, Weber.for fix, Weber.for flex, atd.

   

                                                                                                                                

 • Vydatnost:

       

        Natahování - zubovým hladítkem (zub 6mm) na vyrovnaný povrch 1m2/1 litr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AERO-THERM®floor

 

                     Stříkání 1m2/1 litr AERO-THERM®floor + 10% prostřik

 

                     Lití - 1m2/1 litr AERO-THERM®floor

 

 

 • Varianty použití AERO-THERM®floor

 

 • beton -  AERO-THERM  floor - lepidlo- dlažba

Podklad před aplikací musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před aplikací stěrky AERO-THERM®floor  povrch napenetrovat systémovou AT penetrací (doba schnutí cca 1-6 hodin dle savosti podkladu a vzdušné vlhkosti). Aplikace AERO-THERM®floor potahováním, stříkáním nebo litím na vyrovnaný podklad ( viz. Bod 4). Před lepením dlažby vrstvu AERO-THERM®floor nechat zcela vyschnout v celé tloušťce (viz. Bod 5 Doba schnutí)!! Pokládka dlažby ( viz. Bod 6,b).

 

 

 • beton - AERO-THERM®floor - měkká podlahová krytina (koberec, lino)

Podklad před aplikací musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před aplikací stěrky AERO-THERM®floor  povrch napenetrovat systémovou AT penetrací (doba schnutí cca 1-6 hodin dle savosti podkladu a vzdušné vlhkosti). Aplikace AERO-THERM®floor potahováním, stříkáním nebo litím na vyrovnaný podklad (viz. Bod 4). Před položením koberce či nalepením lina vrstvu AERO-THERM®floor nechat zcela vyschnout v celé tloušťce (viz. Bod 5 Doba schnutí)!!  Pokládka koberce, lina (viz. Bod 6,c).

 

 • beton - AERO-THERM®floor - kročejová izolace - plovoucí nebo dřevěná podlaha, parkety

Podklad před aplikací musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před aplikací stěrky AERO-THERM®floor  povrch napenetrovat systémovou AT penetrací (doba schnutí cca 1-6 hodin dle savosti podkladu a vzdušné vlhkosti). Aplikace AERO-THERM®floor potahováním, stříkáním nebo litím na vyrovnaný podklad (viz. Bod 4). Před položením zvolené krytiny vrstvu AERO-THERM®floor nechat zcela vyschnout (viz. Bod 5 Doba schnutí)!! Na vyschlou vrstvu stěrky pod plovoucí nebo dřevěnou podlahu položit kročejovou izolaci. Podlahu instalovat dle pokynů výrobce této krytiny. Parkety lze lepit (pokládat) na vrstvu stěrky dle technologického postupu a doporučení od výrobce krytiny.

 

 • beton - AERO-THERM®floor - odrazová podložka - infra podlahové topení – nášlapná vrstva

Podklad před aplikací musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před aplikací stěrky AERO-THERM®floor  povrch napenetrovat systémovou AT penetrací (doba schnutí cca 1-6 hodin dle savosti podkladu a vzdušné vlhkosti). Aplikace AERO-THERM®floor potahováním, stříkáním nebo litím na vyrovnaný podklad (viz. Bod 4). Před položením zvolené krytiny vrstvu AERO-THERM®floor nechat zcela vyschnout (viz. Bod 5 Doba schnutí)!! Na vyschlou vrstvu stěrky položit systémovou odrazovou folii a infra podlahové topení dle pokynů výrobce topení. Vytvoření anhydridové nebo betonové nášlapné vrstvy v tloušťce 4-6 cm. Po řádném vyschnutí nášlapné vrstvy položit konečnou povrchovou úpravu (plovoucí podlahu, dlažbu, lino, nátěr apod.) dle pokynů výrobce. Ve výjimečných případech lze položit kročejovou izolaci a plovoucí podlahu přímo na infra topnou folii. Zde nutná konzultace s dodavatelem topné folie.

 

 

 

Upozornění: Výrobce stěrky AERO-THERM®floor  neručí za aplikace, které nejsou provedeny proškolenou firmou.

Více na  www.thermoindustry.com

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Stěrky
Hmotnost: 14.5 kg

Blog

Zobrazit více